Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v kanceláři úřadu.

 

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 4529171/0100
  • bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Náměstí Míru 26, 276 01 Mělník
     

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v kanceláři obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.
 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

  • poplatky za odpad
  • poplatky za stočné
  • poplatky za užívání veřejného prostranství
  • poplatky ze psů