Obsah

CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB  od 1.1. 2021

 
Komunální odpad za 1 osobu a 1 rok (dle trvalého pobytu)  660,-Kč
Komunální odpad za rekreační objekt a 1 rok 660,-Kč
Stočné Cítov - m3     35,-Kč + DPH v aktuální výši sazby
Vodné Daminěves - m3   45,-Kč + DPH v aktuální výši sazby
Poplatek za 1 psa a 1 rok 100,-Kč
Správní poplatek za změnu trvalého pobytu  50,-Kč
1 osoba nad 15 let    
Poplatek za umístění reklamy na 1 rok  500,-Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství na 1 den 100,-Kč
Relace rozhlasem za 1 vysílání   50,-Kč
Popelnice plechová 1ks 710,-Kč
Pohlednice obce - kostel, zimní pohled   5,-Kč
   
Kniha Mělnicko na starých pohlednicích 350,-Kč
   
CZECH Point
 
Výpis z Katastru nemovitostí 100,-Kč za 1. stranu a 20,-Kč za každou další stranu
Výpis z Obchodního rejstříku 50,-Kč za 1. stranu a 20,-Kč za každou další stranu
Výpis z Živnostenského rejstříku 50,-Kč za 1. stranu a 20,-Kč za každou další stranu
Výpis z Rejstříku trestů 100,-Kč za výpis
Výpis z bodového hodnocení řidič 50,-Kč za 1. stranu a 20,-Kč za každou další stranu
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 50,-Kč za 1. stranu a 20,-Kč za každou další stranu
   
Konverze dokumentů     30,-Kč za každou stranu
Vidimace a legalizace  
Ověřování stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie 30,-Kč za každou i započatou stránku
Ověření podpisu  30,-Kč za každý podpis
   
Vývoz septiků
 
lokalita Daminěves 1 voznice  726,-Kč včetně DPH
lokalita Cítov 1 voznice  726,-Kč včetně DPH
   
Nákladní doprava po obci Cítov a Daminěves za 1 hodinu 300,-Kč
Sekání zeleně za 1 hodinu a manuální práci 1 pracovníka 450,-Kč
   
Vstupné koupaliště
 
dospělí na 1 den    80,-Kč
děti od 3 do 15ti let, studenti, senioři na 1 den 40,-Kč