Obsah

Czech POINT

 Co je Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Co poskytuje Czech POINT – kromě doposud poskytovaných výstupů jako např. výpis z Katastru nemovitostí,výpis z 

Obchodního rejstříku, výpis z 

Živnostenského rejstříku a výpis z Rejstříku trestů, je možno od 1.1. 2009 z terminálu Czech POINT získat i výpis z bodového registru řidičů. Všechny tyto výstupy jsou pořizovány dle platného ceníku služeb. Podrobnější informace o jednotlivých poplatcích najdete na www.czechpoint.cz .

Obec Cítov v současné době poskytuje všechny výpisy z terminálu Czech POINT.

V případě podání žádosti o výpis z Rejstříku trestů a jeho následné převzetí v zastoupení jiné osoby, je třeba doložit plnou moc, kterou si můžete stáhnout zde.

 

Ceník Czech POINT

Výpis z Katastru nemovitostí 100,-Kč za 1. stranu a 20,-Kč za každou další stranu
Výpis z Obchodního rejstříku 100,-Kč za 1. stranu a 20,-Kč za každou další stranu.
Výpis z Živnostenského rejstříku 50,-Kč za 1. stranu a 20,-Kč za každou další stranu
Výpis z Rejstříku trestů 100,-Kč za výpis
Výpis z bodového hodnocení řidiče 50,-Kč za 1. stranu a 20,-Kč za každou další stranu
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 50,-Kč za 1. stranu a 20,-Kč za každou další stranu