Obsah

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
  • Písemně: Cítov čp.203 277 04 okres Mělník
  • Osobně: Cítov čp.203 277 04 okres Mělník
  • e-mailem: info@citov.cz
  • elektronickým podáním: info@citov.cz
  • Telefonicky: 315 692 134 
Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde...