Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím rady obce, která se schází pravidelně   1 x za 14 dnů, ve složení:

Rada obce Cítov

Ing. Marie Kulhánková Havelková  - starostka obce  
 

Pavel Gerberg - místostarosta  obce

Dana Urbanová - člen rady

Václav Čížek - člen rady

Petr Suchomel - člen rady

Petr Jonák - osadní výbor Daminěves

 
Zastupitelstvo obce Cítov

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014, které se schází minimálně 4x ročně na svých veřejných jednáních, v tomto složení:

 

    Václav Čížek

    Pavel Gerberg

    Eva Jelšinová

    Petr Jonák

    Ing. Marie Kulhánková Havelková

    Stanislav Mareš

    Ing. Jan Marták

    Ing. Pavel Mráz

    Alena Nováková

    Jaroslav Skalic

    Petr Suchomel

    Ing. Jindřich Svoboda

    Lubomír Šimral

    Dana Urbanová

    Jiří Vališ

   

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Finanční výbor:    Alena Nováková, Eva Jelšinová, Ing. Jindřich Svoboda

Kontrolní výbor:  Dana Urbanová, Lubomír Šimral, Ing. Jan Marták

Osadní výbor Daminěves:   Petr Jonák, Věra Jonáková, Jiří Kliment ml.


Komise pro projednávání přestupků:    Mgr. Kateřina Rychterová, Ing. Pavel Mráz, 

Stanislav Mareš, Hana Vaňková

 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ):   Jiří Engelman, Mgr. Stanislava Svobodová, 

Marie Machalová, Drahomíra Šubrtová, Irena Edrová, Marie Šámalová