Obsah

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracovala: 17. 2. 2016 Ing. Marie Kulhánková Havelková

__________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informaci zpracovala: 27. 2. 2015 Ing. Marie Kulhánková Havelková

__________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informaci zpracovala: 12. 1. 2015 Ing. Marie Kulhánková Havelková

__________________________________________________________________________

 
Předmět žádosti: Žádost
 
Informaci zpracovala: 16.7.2014 Ing. Marie Kulhánková Havelková
__________________________________________________________________________
 
Předmět žádosti: Žádost
Poskytnuté informace: Odpověď
 
Informaci zpracovala: 4.4.2014 Ing. Marie Kulhánková Havelková
__________________________________________________________________________
 
Předmět žádosti: Žádost
Poskytnuté informace: Odpověď
 
Informaci zpracovala: 24.2.2014 Ing. Marie Kulhánková Havelková
__________________________________________________________________________
 
Předmět žádosti:

- Název a IČ subjektů, které v současnosti zajišťují pro obec služby v oblasti nakládaní s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň. jedná se o směsný KO, separovaný odpad, objemový odpad, nebezpečný odpad, služby zimní a letní údržby komunikací, služby údržby veřejné zeleně. datum vypršení platnosti uzavřených smluv.

Poskytnutá informace:

Svoz směsného KO provádí : 1. Polabská s.r.o., IČ 47534532, smlouva - doba neurčitá

Svoz separovaných odpadů provádí :BEC odpady s.r.o., IČ 61054259, smlouva - doba neurčitá

Svoz objemového odpadu provádí : Obec Cítov, IČ 00236764, bez smlouvy - vlastní

Svoz nebezpečných odpadů provádí:1. Polabská s.r.o., IČ 47534532, smlouva - doba neurčitá

Zimní údržbu komunikací provádí: Obec Cítov, IČ 00236764, bez smlouvy - vlastní

Letní údržbu komunikací provádí:  Obec Cítov, IČ 00236764, bez smlouvy - vlastní

Údržbu veřejné zeleně provádí:    Obec Cítov, IČ 00236764, bez smlouvy - vlastní

Informaci zpracovala: 19.8.2013 Ing. Marie Kulhánková Havelková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti:
- Žádost o poskytnutí informace o investičních plánech obce pro rok 2013.
Poskytnutá informace:
- obec Cítov oznámila, že pro rok 2013 nemá schválený rozpočet a tudíž ani projekty, které by v roce 2013 realizovala.
Informaci zpracovala: 21.1.2013  Ing. Marie Kulhánková Havelková
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět žádosti:
- Žádost o poskytnutí rozhodnutí obce, na základě kterého došlo k odstranění dopravních značek u domu čp. 107.
 
Poskytnutá informace:
- obec Cítov poskytla vyhlášku o ustanovení dopravního značení v okolí domu čp. 107, kterou  vydal MěÚ Mělník, odbor dopravních a správních agend s č.j. 1825/DSA/12/VEHA-2. Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce OÚ Cítov od 2.4.2012 do 17.4.2012.
 
Informaci zpracovala: 19.12.2012  Ing. Marie Kulhánková Havelková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti:

- Žádost o poskytnutí informací ohledně úplného názvu orgánu územní samosprávy, PSČ a názvy s adresou místně příslušných orgánů ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy.
Poskytnutá informace:
- obec Cítov poskytla informace včetně adres místně příslušných orgánů
 
Informaci zpracovala: 17.12.2012 Ing. Marie Kulhánková Havelková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti:

- která společnost byla najata na elektronické losování u zakázky s názvem Revitalizace společenského zařízení, která byla pokutována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže?

- jakým způsobem byla tato společnost vybrána a kdo ji vybral?

Poskytnutá informace:

- obec Cítov nenajala na elektronické losování zakázky s názvem Revitalizace společenského zařízení žádnou společnost a proto ani neuzavřela se žádnou společností smlouvu na elektronické losování zakázky s názvem Revitalizace společenského zařízení.

Informaci zpracovala: 20.11.2012 Ing. Marie Kulhánková Havelková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------