Obsah

Vážení spoluobčané

v souvislosti s problematikou zamýšleného Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), tj. spalovny především směsného komunálního v areálu stávající Elektrárny Mělník v Horních Počaplech, přinášíme kompletní informaci o tomto záměru a o krocích, které obec Cítov podniká v souvislosti se ZEVO a navazujícím dopravním řešením, které se přímo dotýká i našeho území.

 

Níže naleznete vydané Závazné stanovisko k samotnému ZEVO, kompletní materiál záměru nového dopravního řešení v lokalitě a další materiály.

 

Aktuálně intenzívně jednáme s vedením Středočeského kraje na změně umístění (trasování) komunikací (obchvatu), které jsou již obsahem platného územního plánu obce Cítov a jsou implementovány do Zásad územního rozvoje kraje. Je naší snahou toto trasování pozměnit tak, aby byla obec více chráněna před nepříznivými vlivy souvisejícími se zvýšenou intenzitou dopravy a  především té nákladní. V tomto směru považujeme za nezbytné, aby navržený jižní obchvat obce byl veden ve větší vzdálenosti od hranice intravilánu obce a východní obchvat byl zrušen zcela, resp. byl přesunut směrem od obce za železniční trať 090. Firma, která nyní zpracovává alt. řešení dle námi zaslaných požadavků, představí své výstupy v září 2019, které budeme dále připomínkovat.

 

Ing. David Rameš

starosta obce

 

Prohlášení starostů obcí dotčených plánovanou výstavbou ZEVO

Tisková zpráva 1/2019 ZEVO

Zápis č. 1 ZEVO ze dne 29. 1. 2019

Zápis č. 2 ZEVO ze dne 6. 2. 2019

Dopravní řešení - obchvat

Dopis Ministerstvu životního prostředí ČR

Ukončení posuzování vlivů na životní prostředí

 

Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího žízení

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2200

 

Závazné stanovisko k ZEVO

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP476

 

Rozhovor po ukončení jednání dne 6. 2. 2019

https://youtu.be/5T1GX9XHlFw

 

Článek Mělnický deník

https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/starostove-pripominkovali-studii-noveho-dopravniho-reseni-20190212.html

 

Komunální odpad po roce 2024

Překládací stanice v odpadovém hospodářství obcí