Obsah

Vážení spoluobčané

V souvislosti s problematikou zamýšleného Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), tj. spalovny především směsného komunálního v areálu stávající Elektrárny Mělník v Horních Počaplech, přinášíme kompletní informaci o tomto záměru a o krocích, které obec Cítov podniká v souvislosti se ZEVO a navazujícím dopravním řešením, které se přímo dotýká i našeho území.

 

Níže naleznete vydané Závazné stanovisko k samotnému ZEVO, kompletní materiál záměru nového dopravního řešení v lokalitě, aktuální i nformace a další materiály.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Dne 23. 7. 2020 proběhlo v Liběchově jednání se zástupci investorů ZEVO a související nové silniční sítě a zástupců dotčených samospráv. Na základě připomínek obce Cítov bylo zadavatelem zpracováno variantní řešení komunikací na našem katastrálním území (viz obrázek pod textem), toto řešení bude obsahem materiálu k procesu posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA),  které by mělo proběhnout v následujících měsících. Dle sdělení přítomných zástupců investorů (tedy Krajského úřadu STČ kraje a skupiny ČEZ) by silniční síť měla být dokončena v roce 2026, stejně tak jako areál ZEVO. Výběrové řízení na ZEVO bude vyhlášeno v září t.r.

Obchvat obce (1.63 MB)

 

Zveřejněno 8. 10. 2019

Krajský úřad Středočeského kraje pod odkazem (http://gis.kr-stredocesky.cz/docs/reg/?dir=%DAZEMN%CD%20PL%C1NOV%C1N%CD%20NA%20%DAROVNI%20KRAJE/Z%C1SADY%20%DAZEMN%CDHO%20ROZVOJE%20SK/3.%20AKTUALIZACE%20Z%DAR%20SK) zveřejnil návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje STČ kraje a Vyhodnocení vlivu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje STČ kraje na udržitelný rozvoj území pod č.j. 130310/2019/KUSK. Vzhledem k tomu, že návrh doposud neobsahuje požadavky obce týkající se přetrasování obchvatu obce (a počítá s trasováním obsaženém v územním plánu obce), uplatní obec svou připomínku k zaslanému materiálu a svůj návrh ve smyslu výše uvedeného požadavku na přetrasování. Své připomínky může nicméně uplatnit i kdokoli jiný (fyzická i právnická osoba).

Ing. David Rameš

starosta

 

 

Prohlášení starostů obcí dotčených plánovanou výstavbou ZEVO

 

Tisková zpráva 1/2019 ZEVO

Zápis č. 1 ZEVO ze dne 29. 1. 2019

Zápis č. 2 ZEVO ze dne 6. 2. 2019

Dopravní řešení - obchvat

Dopis Ministerstvu životního prostředí ČR

Ukončení posuzování vlivů na životní prostředí

 

Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího žízení

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2200

 

Závazné stanovisko k ZEVO

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP476

 

Rozhovor po ukončení jednání dne 6. 2. 2019

https://youtu.be/5T1GX9XHlFw

 

Článek Mělnický deník

https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/starostove-pripominkovali-studii-noveho-dopravniho-reseni-20190212.html

 

Komunální odpad po roce 2024

Překládací stanice v odpadovém hospodářství obcí