Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Daminěves

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Daminěves

 


Ekonomický subjekt: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Daminěves
IČ: 49521829
Adresa: 277 04 Daminěves 21
Právní forma:  731 - Organizační jednotka sdružení
datum vzniku:  15.07.1996
 
Základní územní jednotka : 534731- Cítov
Odvětvová klasifikace činnosti:  752500 Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní záchranné práce
 
Starosta :  Jiří Kliment, DiS.
Telefon:    604 461 609

 
Nejstarší zmínka o vzniku sboru není známa, ale podle pamětníků je doba existence sboru odhadována na 100 let. V letech 1990 – 1997 byla činnost sboru přerušena pro nedostatek členů a evidována jako spící organizace. V roce 1997 vstoupili do sboru 4 noví členové a sbor obnovil svou činnost. Hlavní činností sboru v této době byla pouze údržba požární nádrže. Do roku 2003 vzrostl počet členů sboru na 14. V současné době má sbor 17 členů. V roce 1998 zorganizoval sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s místními rybáři 1. ročník dětského rybolovu. Tato akce se v Daminěvsi stala tradicí a v roce 2004 se konal již 6. ročník kterého se zúčastnilo již 80 dětí. Sbor spolupracoval v letech 1998 – 2004 na několika zásazích s Hasičským záchranným sborem. Jednalo se ve 2 případech o likvidaci požáru, v jednom případě o likvidaci úniku rtuti a v mnoha případech na likvidaci následků silných bouřek s přívalovými srážkami.V roce 2002 se sbor podílel i na likvidaci následků ničivých povodní. Starostou sboru byl až do konce roku 2003 pan Ladislav Vaněček, Který na svou funkci rezignoval a na výroční schůzi byl starostou zvolen Jiří Kliment ml. Sbor je vybaven dvěma funkčními stříkačkami PPS – 8.
 
 
Složení výboru:
 
Starosta                       Jiří Kliment ml.
Velitel                           Jiří Kliment st.
Jednatel                      Helena Klimentová
Pokladník                   Danuška Arnetová
Strojník                      Tomáš Kliment