Obsah

PSÍ EXKREMENTY

Obec Cítov instalovala v obci Cítov a Daminěves koše na psí exkrementy.

V Cítově je umístěno 9 košů dle přiloženého plánku "plánek umístění košů na psí exkrementy v obci Cítov"

V Daminěvsi je umístěn jeden koš u parku naproti požární zbrojnici.

Součástí instalovaných košů jsou také papírové pytlíky na psí exkrementy, které jsou vybaveny lopatkou z kartonového papíru.