Obsah

 KOMUNÁLNÍ ODPAD

 Týdenní svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek. 

 

Komunální odpad za 1 osobu a 1 rok (dle trvalého pobytu)  550,-Kč
Komunální odpad za rekreační objekt a 1 rok 550,-Kč

 

 Splatnost poplatku je od 1.3. do 30.6. daného roku. Úhrada je možná převodem na   bankovní účet č.ú. 4529171/0100, var. symbol 1340*** /*doplněním čísla popisného/   např. dům číslo popisné 203 uvede variabilní symbol ve tvaru 1340203. Nebo v   hotovosti v úředních hodinách do pokladny obce - PO a Stř. 07.00 - 17.00 hodin, Út   07.00 - 15.00 hodin, Pá 07.00 - 13.00 hodin.