Obsah

Současnost

Počet obyvatel k 1.1.2018 je v obci Cítov a Daminěves 1238. Máme 468 čísel popisných v obci Cítov a 38 v Daminěvsi. Věkový průměr je 37 let.

Z obce vyjíždí 60% obyvatel za prací převážně do Mělníka, Horních Počapel, Roudnice nad Labem, Kralup nad Vltavou a Prahy.

Hlavním zdrojem pracovních příležitostí v obci je Zemědělská Cítov, a.s. a místní drobné firmy. Je zde zámečnictví, zednictví, klempířství, soudní znalec, reklamní agentura, umělecký kovář, autodílna, práce autojeřábem, prodejna potravin, 2 restaurace, z toho obě slouží jako penzion.

V budově základní školy, která v roce 2004 prošla generální opravou, je i mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Základní škola má 1. - 5. ročník, mateřská škola 2 třídy. Tělocvična základní školy je celý týden bezplatně využívána ke cvičení pro místní spolky, občany a mládež.

V budově obecního úřadu jednou týdně ordinuje praktický lékař pro dospělé a jednou týdně dětský lékař. Vedle obecního úřadu je požární zbrojnice. V budově číslo popisné 118 je kadeřnictví a naproti je letní koupaliště s občerstvením.

V obci Cítov je pošta, kulturní dům se společenským sálem pro cca 140 lidí a obřadní síní. V tanečním sále se nekouří. Dále máme ve středu obce knihovnu, kde je každý pátek od 17.00 do 19.00 hodin bezplatný internet pro místní občany.

Dominantou obce je kostel sv. Linharta se zvonicí a Mariánským sloupem, vedle je fara a z druhé strany kostela sídlo rodu Lobkoviczů.

Máme hřbitov, 3 zastávky autobusu a železniční zastávku na trati Praha - Děčín, fotbalové hřiště, jedno tréninkové hřiště, 2 tenisové kurty, víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro volejbal, nohejbal a košíkovou, asfaltovou plochu  pro volejbal, ale i kolečkové brusle, dětský koutek a šatny se sociálním zařízením. Sálové sporty, jako jsou stolní tenis, floorball, cvičení Sokolů, zumba, aerobic, pilates a moderní tance se provozují v tělocvičně základní školy.

Starosta obce.