Obsah

Podoba znaku a vlajky obce Cítov

Podoba znaku. „V modro-červeně polceném štítě stříbrný jednorožec se zlatou zbrojí provázený vpravo dole zlatou čelně hledící lví hlavou.“
Figura jednorožce je převzata z erbu Smila z Cítova, nejstaršího známého majitele cítovské tvrze ve 13. století a předka Beškovců z Beškovic erbu jednorožce, kterým náležela i později – během 14. a 15. století – nadále polovina vsi

Figura čelně hledící lví hlavy představuje zjednodušený poukaz na erb druhého z rodů, jehož příslušníci se dle Cítova psávali a vlastnili druhý díl vsi. Jedná se o rod vladyků z Cítova erbu čelně hledícího lva ve skoku, později se píšících jako Semičtí z Cítova.

Figura polcení štítu symbolizuje sloučení dvou obcí (Cítov + Daminěves) v jeden samosprávný celek.
 
Podoba vlajky obce opakuje návrh znaku: „ List tvoří žerďová a červená vlající část. Ve střední části na dělící lince bílý jednorožec se žlutou zbrojí provázený pod horníma nohama žlutou čelně hledící lví hlavou.“