Obsah

Vítejte na webových stránkách obce Cítov

Vyhlášení smogové situace

ZCZC 190 VMCZ92 RPSC 150948

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

=================================================================

Vydáno: středa 15.02.2017, 10:48 SEČ (09:48 UTC) Pro území: Středočeský kraj =================================================================

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace.

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:

http://portal.chmi.

cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html.

Informace pro veřejnost:

Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.

Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Rosa

 

Informace o ptačí chřipce

http://www.denik.cz/regiony/domaci-chovy-ohrozuji-ptaci-z-volne-prirody-20170112.html

 

25.02.2017 - 26.02.2017

25. 2. 2017 MASOPUST

25. 2. 2017 od 13:00 hodin Masopust

Detail

01.03.2017

1. 3. 2017 Koncert operetních melodií

Kino SOKOL Roudnice nad Labem

Detail

10.03.2017 - 11.03.2017

10. 3. 2017 Hasičský ples

10. 3. 2017 Hasičský ples od 20:00 hodin v KD

Detail

25.02.2017 - 26.02.2017

25. 2. 2017 MASOPUST

25. 2. 2017 od 13:00 hodin Masopust

Detail

01.03.2017

1. 3. 2017 Koncert operetních melodií

Kino SOKOL Roudnice nad Labem

Detail

10.03.2017 - 11.03.2017

10. 3. 2017 Hasičský ples

10. 3. 2017 Hasičský ples od 20:00 hodin v KD

Detail

Statistické údaje

ZUJ: 534 731
Počet částí: 2
Katastrální výměra: 1580 ha
Počet obyvatel k 1. 1. 2016: 1244
Průměrný věk: 39