Obsah

Změna ceny za svoz komunálních odpadů v roce 2020

Typ: ostatní
Od 1. 1. 2020 změna sazby místního poplatku za komunální odpad.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dne 1. 1. 2020 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Cítov č. 2/2019, kterou se mimo jiné upravuje sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2020, za fyzickou osobu přihlášenou v obci 600 Kč a za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na území obce, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba 600 Kč.

Za přihlášení fyzické osoby se pro účely této obecně závazné vyhlášky považuje dle § 16c zákona č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Vytvořeno: 17. 12. 2019
Poslední aktualizace: 17. 12. 2019 07:45
Autor: Správce Webu