Obsah

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chorušice

Zastupitelstvo obce Chorušice zve občany na veřejné zasedání,
které se koná ve čtvrtek 21.10.2021 od 18.00hodin
v budově obecního úřadu Chorušice.

Datum konání: 21. 10. 2021 začátek od 18:00, délka 6.0 hodin

Místo konání: Obecní úřad čp.89, Chorušice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 6.0 hodin

Zdroj: Obec Chorušice

Zastupitelstvo obce Chorušice zve občany na veřejné zasedání,
které se koná ve čtvrtek 21.10.2021 od 18.00hodin
v budově obecního úřadu Chorušice.

Program :

  1. Schválení programu
  2. Projednání zápisu ze schůze č.31
  3. Žádost o vyhrazené autobusové stání – L. Petřík
  4. Sběr a svoz komunálních odpadů – projednání způsobu zpoplatnění za provoz systému, schválení obecně závazných vyhlášek
  5. Projednání a s chválení plánu společných zařízení – KPU Chorušice
  6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Metronet
  7. Webová prezentace obce – poskytovatel, podmínky, možnosti
  8. Lesní hospodářství – aktuality,
  9. Rozvojové a dotované projekty obce – biokoridor CHKO, autobusové zálivy a chodníky s dotací SFDI, FOV Stč. kraje, rekonstrukce výklenkové kaple Chorušice, rekonstrukce místní komunikace Vel. Újezd – Kančí vrch, akumulace dešťových vod kostel a OU Chorušice, rekonstrukce brownfieldu Velký Újezd, rekonstrukce hostince Velký Újezd, příp. další,  

 

případně další schválené body programu jednání, diskuse a závěr.


Vytvořeno: 12. 10. 2021
Poslední aktualizace: 12. 10. 2021 18:41