Obsah

MONITOR STÁTNÍ POKLADNA - VÝKAZY

Návrh rozpočtu obce Cítov na rok 2019

ZVEŘEJNĚNO DNE 10.6.2019

 

zveřejněno dne 27.11.2018

Schválený rozpočet obce Cítov na rok 2019 zveřejněno dne 20.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019 zveřejněno dne 19.02.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 zveřejněno dne 6.3.2019
Návrh závěrečného účtu 2018 obce Cítov zveřejněno dne 27.3.2019
Příloha ZÚ 2018_Zpráva o výsledku přezk. zveřejněno dne 27.3.2019
Příloha ZÚ 2018_Výkaz FIN 2-12 zveřejněno dne 27.3.2019
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha zveřejněno dne 27.3.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 zveřejněno dne 01.4.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 zveřejněno dne 23.4.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019                                                       zveřejněno dne 22.05.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 zveřejněno dne 12.06.2019
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018 zveřejněno dne 12.06.2019
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 zveřejněno dne 12.06.2019
Výkaz FIN 2-12Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha zveřejněno dne 12.06.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019                                               zveřejněno dne 02.07.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 zveřejněno dne 01.08.2019
Rozpočtové opatření č.9/2019 zveřejněno dne 30.08.2019
Rozpočtové opatření č. 10/2019 zveřejněno dne 07.10.2019
Rozpočtové opatření č. 11/2019 zveřejněno dne 23.10.2019
Rozpočtové opatření č. 12/2019 zveřejněno dne 8.11.2019
Rozpočtové opatření č. 13/2019                                                            zveřejněno dne  25.11.2019
Rozpočtové opatření č. 14/2019 zveřejněno dne 6.12.2019
Rozpočtové opatření č. 15/2019 zveřejněno dne 08.01.2020