Obsah

Návrh rozpočtu obce Cítov na rok 2019 zveřejněno dne 27.11.2018
Schválený rozpočet obce Cítov na rok 2019 zveřejněno dne 20.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019 zveřejněno dne 19.02.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 zveřejněno dne 6.3.2019
Návrh závěrečného účtu 2018 obce Cítov zveřejněno dne 27.3.2019
Příloha ZÚ 2018_Zpráva o výsledku přezk. zveřejněno dne 27.3.2019
Příloha ZÚ 2018_Výkaz FIN 2-12 zveřejněno dne 27.3.2019
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha zveřejněno dne 27.3.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 zveřejněno dne 01.4.2019