Obsah

Senior Park

Záměr vystavět ubytování pro seniory je starý cca 6 let a s tímto cílem probíhala i jednání o koupi s předcházejícím vlastníkem zemědělského areálu – F. Lobkowiczem. V roce 2016 došlo ke změně územní plánu obce, který stanovil využití území pro stavby občanské infrastruktury. Zastupitelstvo obce následně zahájilo práce na projektové přípravě stavby, jejíž součástí byla i návštěva obdobných zařízení.

 

V současnosti je vydáno platné stavební povolení pro Seniorpark i pro demolice stávajících budov. Areál obsahuje 22 bytů o velikosti 45 m2, každý pro 2 soběstačné osoby, uspořádaných v uzavřeném atriu. Vstupní trakt je dvoupodlažní a je v něm umístěno zázemí pro společné aktivity i administrativu. Vedení obce nyní připravuje variantní možnosti financování stavby a jejího provozu.

 

Vizualizace

 

Pohledy

 Širší vztahy