Obsah

Zápis do rejstříku škol a školských zařízení

 

Zápis do rejstříku škol a školských zařízení

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Cítov
Identifikátor: 600047539
Adresa: Cítov 3, 277 04 Cítov
Ředitelka:  Mgr. Marcela Mlejnková Telefon:  315692128
Právní forma:  příspěvková organizace IČ:  71009981
Zřizovatel:  Obec Cítov, Cítov 203, 277 04 Cítov
 
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 
1. Cítov 203, 277 04 Cítov
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 100
 
Datum účinnosti posledního rozhodnutí:  1.9.2007
Datum vystavení posledního rozhodnutí:  9.7.2007
Č.j. posledního rozhodnutí: 105863/2007/KUSK
Datum poslední aktualizace:  17.6.2008
Datum vyřazení ze sítě: 
 
Datum výpisu:  17.6.2008