Obsah

Shromažďovací místo biologicky rozložitelného odpadu Cítov

-  https://mapy.cz/letecka?planovani-trasy&x=14.3793539&y=50.3755955&z=18&box=1&rc=9gufWxZ3NX&rs=coor&rs=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&mrp=&rt=&rt=

 - uložení biologicky rozložitelného odpadu - POUZE PRO OBČANY TRVALE ŽIJÍCÍ V OBCI CÍTOV

PROVOZNÍ DOBA   

ÚTERÝ A ČTVRTEK  15:00 - 17:30 HODIN

SOBOTA 10:00 -14:00 HODIN  

 

Shromažďovací místo stavebního odpadu

- uložení stavebního odpadu v omezené míře - POUZE PRO OBČANY TRVALE ŽIJÍCÍ V OBCI CÍTOV

Ornice – lze deponovat u kompostárny.

Cena služby – ZDARMA

Výkopová zemina jinak neznečištěná, hlušina – volně deponovat u kompostárny.

Cena služby

  • ruční kára, kolečko 20 Kč,
  • vozík za auto 50 Kč,
  • kára za traktor 120 Kč.

Nad uvedenou tonáž (tedy standardně dopravní prostředky 3,5 t a vyšší) nebude obec přijímat a původce odpadu si musí tuto službu zajistit sám.

Směsi cihel, betonu, tašek, omítek a keramických výrobků – původcem odpadu překládat do kontejneru v areálu kompostárny.

Cena služby

  • ruční kára, kolečko 20 Kč,
  • vozík za auto 60 Kč,
  • kára za traktor 140 Kč.

Nad uvedenou tonáž (tedy standardně dopravní prostředky 3,5 t a vyšší) nebude obec přijímat a původce odpadu si musí tuto službu zajistit sám.

Pórobeton - původcem odpadu překládat do kontejneru umístěného v areálu kompostárny.

Cena služby

  • ruční kára, kolečko 20 Kč,
  • vozík za auto 80 Kč,
  • kára za traktor 190 Kč.

Odpad dřevěný a na bázi dřeva (stavební prvky, deskové materiály atd.) – volně deponovat v areálu kompostárny.

Cena služby – ZDARMA.

 

Výše uvedený systém pro nakládání s některými druhy odpadů platí POUZE pro občany obce a pro odpady území obce vyprodukované (např. v rekreačních objektech).

Další úpravy odpadové koncepce proběhnou po zprovoznění sběrného dvora (cca zaměsíc) a my o ní budeme informovat cestou Zpravodaje.