Obsah

Sběrný dvůr různých složek odpadu - nové umístění od 1. 7. 2021 

-  https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.3984178&y=50.3704965&z=18&base=ophoto&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9gyCzxZc6b&ud=14%C2%B023%2752.527%22E%2050%C2%B022%2713.153%22N

Velkoobjemový odpad směsný - např. starý nábytek, koberce, linolea, rámy dveří a oken, sanita.

Velkoobjemový odpad tříděný - objemné kartonové krabice, objemné plastové obaly.

Dále je možné uložit v tomto areálu drobné kovy, drobný elektroodpad, tuky a oleje z domácností, pneumatiky s osobních vozů apod.

PROVOZNÍ DOBA 

ÚTERÝ 15:00 - 17:30 HODIN

ČTVRTEK 15:00 - 17:30 HODIN

SOBOTA 10:00 - 14:00 HODIN

 ULOŽENÍ ODPADU JE ZDARMA PRO OBČANY OBCE CÍTOV HRADÍCÍ POPLATEK ZA   KOMUNÁLNÍ ODPAD.