Obsah

Zpět

OZV 16/2002 1) vymezuje závazné části ÚP obce Cítov s k.ú. Cítov a Daminěves, 2) stanoví závazné regulativy funkčního využití území a prostorové úspořádání k.ú. Cítov a Daminěves

Vyvěšeno: 24. 6. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Obec Cítov

Zpět