Obsah

Zpět

OZV 1/2008, kterou se zrušuje OZV č. 15/2002 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Vyvěšeno: 24. 6. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Obec Cítov

Zpět